Zaznacz stronę

Biuro Rachunkowe – Sokół

Tomasz Sokołowski

OFERTA

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość);
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR);
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT oraz VAT-UE;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych ( CIT, VAT, VAT-UE) i ich wysyłka drogą elektroniczną;
 • kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz bieżąca ewidencja operacji gospodarczych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym naliczanie odpisów amortyzacyjnych;

KADRY I PŁACE:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, i rozwiązania stosunku pracy; świadectw pracy,
 • przygotowywanie listy płac wraz z deklaracjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • pełna obsługa w zakresie ZUS (deklaracje rozliczeniowe, dokumenty zgłoszeniowe i wyrejestrowujące, imienne raporty dla pracowników, elektroniczny sposób komunikacji z ZUS);

 

POZOSTAŁE USŁUGI:

 • pomoc przy założeniu działalności gospodarczej;
 • reprezentacja klienta przed ZUS i Urzędem Skarbowym;
 • odbiór dokumentów w siedzibie klienta

 

KONTAKT

605-655-956

uslugiksiegowe.sokol@gmail.com

Sokół Tomasz Sokołowski

ul. Majowa 47; 05-250 Dybów Kolonia.

NIP: 125-113-72-11